Bác sĩ và Y tá - enTrust Emergency Care Houston, TX

Việc làm tại enTrust Immediate Care - Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp Houston, TX

Tham gia gia đình enTrust Immediate Care.

Bạn có phải là một chuyên gia y tế? enTrust Immediate Care, trung tâm chăm sóc khẩn cấp và phòng khám không hẹn trước ở Houston, TX của bạn đang liên tục phát triển đội ngũ gồm các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ chăm sóc khẩn cấp giàu lòng nhân ái và giàu kinh nghiệm.

 • Bạn có phải là người luôn nghĩ đến lợi ích tốt nhất của bệnh nhân không?
 • Bạn có cam kết vững chắc về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhất không?
 • Bạn có tin rằng dịch vụ tuyệt vời và môi trường lấy bệnh nhân làm trọng tâm là điều mà mọi bệnh nhân xứng đáng được hưởng không?

Nếu bạn trả lời đối với tất cả những điều trên và bạn muốn trở thành một phần của cơ sở chăm sóc khẩn cấp hàng đầu, nơi bạn có thể sử dụng những đặc điểm, kỹ năng và tài năng độc đáo của mình, thì chúng tôi muốn nói chuyện với bạn.

Chúng tôi đang tìm kiếm các vị trí sau trong trung tâm chăm sóc khẩn cấp của chúng tôi:


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để ứng tuyển cho bất kỳ vị trí nào có sẵn. Những người chúng tôi quan tâm đến việc phỏng vấn sẽ được liên lạc.

  Tất cả các trường có dấu * là bắt buộc.

   

  enTrust Immediate Care không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tình trạng công dân, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần hoặc tình trạng cựu chiến binh. Bản mô tả công việc trên nhằm mô tả khái quát nội dung và yêu cầu khi thực hiện công việc này. Nó không được hiểu là một tuyên bố đầy đủ về nhiệm vụ, trách nhiệm hoặc yêu cầu. Các tuyên bố trong bản mô tả công việc này nhằm mô tả tính chất thiết yếu và mức độ công việc được thực hiện bởi những người được giao cho công việc này. Chúng không nhằm mục đích trở thành một danh sách đầy đủ tất cả các trách nhiệm, nhiệm vụ & kỹ năng cần thiết cho vị trí này.

  Trung tâm chăm sóc khẩn cấp & phòng khám đa khoa tốt nhất, Houston, TX

  Phòng khám Không hẹn trước Chăm sóc Khẩn cấp Houston


  Phòng khám Katy Freeway của chúng tôi
  9778 Đường cao tốc Katy, Phòng 100
  Houston, Texas 77055
  Phone 713-468-7845
  Fax: 713 468-7846
  Email: info@entrustcare.com

  Phòng khám Không hẹn trước Chăm sóc Khẩn cấp Houston


  Phòng khám Memorial Drive của chúng tôi
  Ổ đĩa tưởng niệm 5535, dãy B
  Houston, Texas 77007
  Phone 832-648-1172
  Fax: 346 571-2454
  Email: info@entrustcare.com

  Phòng khám Chăm sóc Khẩn cấp không hẹn trước, Houston, TX


   
  Phòng khám Chăm sóc Khẩn cấp không hẹn trước, Houston, TX